Плащане

Банкова сметка:

Получател Вип Турист EООД

Първа Инвестиционна Банка
Клон София
BIC: FINVBGSF
Сметка в Лева: BG66FINV91501015895070