Виза за Канада

Туристическа виза за Канада

Обработка и попълване на всички необходими формуляри, подаване и получаване на документи в Посолство на Канада в Букурещ от представител на Агенцията.

Таксата на Посолството за Виза се заплаща от кандидата според вида виза в Първа инвестиционна банка във всички клонове в страната по сметка на посолството. Адреси на банката: www.fibank.bg

Цена на услугата: 275 лева

Време за изготвяне 24 дни

Изисквания и необходими документи за получаване на туристическа виза:

I. Необходими документи и изисквания:

1. Задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на тръгване /да има 2 свободни страници/;

2. 2 бр. актуални снимки /30мм/;

3. банкова сметка – извлечение, туристът да притежава минимум 500 евро на седмица по време на престоя си в Канада/;

4. документи за недвижима собственост – служебна бележка от Данъчна служба за платени данъци /желателно е/;

5. служебна бележка от работодателя – за отпуск и заемана длъжност;

6. документ от пенсионното /за пенсионери/;

7.  за фирми – ако сте собственик /съдружник/ фирмено решение и актуално състояние на фирмата, копие Булстат, данъчна декларация, командировъчна заповед при служебно пътуване/;

8. превод на подаваните документи на английски или френски език от оторизирана агенция за преводи;

9. при пътуване с малолетни и непълнолетни лица е възможно поискването на допълнителни документи, които се определят според индивидуалния случай.

10. покана от канещата страна, служебна бележка от месторабота на канещия, копие паспорт или разрешение за престой в Канада на канещия и др., ако посещението е туризъм: копие ваучер за хотел, трансфери, туристическа програма и др.

Забележка: Българските граждани не са задължени да дават биометрични данни при кандидатсване за туристическа виза.

*Вип Турист ЕООД не носи отговорност при отказ за издаване на виза по причини, независещи от компанията.

*Вип Турист ЕООД не носи отговорност за санкции в следствие просрочване максимално допустимия период на престой в която и да било от визовите дестинации.

*Суми, заплатени за подготовка и издаване на визи не се възстановяват в случай на отказ или анулиране на цялото пътуване.

II. Цената за комплексна визова услуга включва:

  • правилно попълване и подаване на анкетни карти и заявления за канадска виза и документация подкрепяща молбата
  • подаване на пакетна документация за виза в Канадско Консулство в гр. Букурещ, Румъния
  • регулиране на въпроси и уточнения при специфични случаи, възникнали в процеса на подаване на молба за канадска виза
  • получаване на подадения с молба за виза паспорт с положената виза

III. Цената не включва:

  • ДДС
  • такса към посолството на Канада – в зависимост от типа виза от 70 евро на човек
  • такса за превод на документи – по 12лв. на страница /български-английски превод/
  • куриерска такса – 8лв.